Välkommen till en

hälsosam arbetsplats

Tjänster inom:

Balans i tid

insikt och lägg fokus rätt saker!

Upptäck hur våra tjänster transformerar din arbetsplats till en källa till välmående och framgång.

Nyckeln till en hälsosam arbetsmiljö

Upptäck framtidens nyckel till en blomstrande arbetsmiljö med AIRHälsans ”Balans i Tid”! Forskning visar hur avgörande en dynamisk hantering av arbetsmiljön är för att öka produktiviteten, stärka hälsan och höja välmåendet på arbetsplatsen. I en värld full av utmaningar står vi redo att omforma arbetsglädjen och kulturen genom innovation, psykiskt välbefinnande och en inkluderande atmosfär.

Höj produktiviteten med rätt arbetsmiljö

Med ”Balans i Tid” introducerar vi inte bara ett digitalt verktyg. Genom att helt förändra hur vi uppfattar och agerar på arbetsmiljöfrågor, erbjuder vi omedelbar feedback och skräddarsydda lösningar för att skapa de optimala förutsättningarna för en hälsosam och framgångsrik arbetsmiljö. Gör er redo att omfamna förändring och leda er organisation in i framtiden med optimal balans och välmående. Välkommen till en värld där arbetsplatser intebara fungerar – de blomstrar!

Så här fungerar det!

1.

Rapportering genom att fylla i färg

Medarbetarna rapporterar sin nuvarande upplevasituation i arbetsmiljön direkt i appen.

2.

Veckovis statistik

Genom rapporteringarna får du som chef veckovisarapporter med statistik som visar hur din arbetsplats mår.

3.

AIRHälsan fångar upp signaler

Vi fångar upp signaler, identifierar behovet och följerupp med dem som behöver det.

4.

Stöd & rådgivning

AIRHälsan sätter in relevant åtgärd förorganisationen, chefer och medarbetare

Vill du prata med oss?

På AIRHälsan strävar vi efter att skapa en framtid där arbetsplatser inte bara är platser där människor går för att arbeta, utan platser där de trivs, växer och blomstrar. Vi tror på kraften i en hälsofrämjande arbetsplats, där hälsa och produktivitet går hand i hand för att skapa en harmonisk och framgångsrik arbetsmiljö.

Kontakta oss