Om oss

AIRHälsan har sitt säte i Östergötland. Bolaget grundades 2020 av Maria Marin, som har lång erfarenhet med att arbeta med individer och deras välmående.

AIR står för arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas åtgärder som syftar till att skapa förutsättningar för en person att så långt som möjligt kunna behålla eller få tillbaka sin fysiska eller psykiska funktionsförmåga.

Bolaget startades med denna idé, att erbjuda företag och organisationer stöttning och hjälp genom hela eller delar av rehabiliteringsprocessen. Alla som är knutna till AIRHälsan idag har arbetat inom den traditionella företagshälsovården, och vi visste från start att vi kunde erbjuda så mycket mer.

Vi som arbetar på AIRHälsan är alla egenföretagare, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med hälsa i arbetslivet. Vi tror på den kraft, vilja, kreativitet och engagemang som finns i egenföretagandet och är därför övertygade om att vi kan leverera tjänster av hög kvalitet.

AIRHälsans mål är att minska risken för ohälsa i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vår kompetens består idag av organisationskonsulter, arbetsmiljöstrateger, företagsläkare, beteendevetare, rehabkoordinator, hälsocoach och HR-experter. Denna unika blandning av samlad kompetens ger era organisationer möjligheten att anlita en pålitlig aktör inom företagshälsa, allt för att skapa bättre förutsättningar för dina medarbetare.

Hoppas vi får tillfälle att hjälpa dig! Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.

Vi på AIRHälsan tror på den kraft, vilja, kreativitet och engagemang som finns i egenföretagandet och därför har vi valt att knyta oss an till konsulter som har just detta. Vår kompetens består idag av organisationskonsulter, arbetsmiljöstrateger, företagsläkare, beteendevetare, rehabkoordinator, hälsocoach och HR-experter. Denna unika blandning av samlad kompetens ger era organisationer möjligheten att anlita en komplett aktör inom företagshälsa, allt för att skapa bättre förutsättningar för dina medarbetare.

Hoppas vi får tillfälle att hjälpa dig! Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.