Välkommen till en

hälsosam arbetsplats

Tjänster inom:

Arbetsmiljö

Vi kan Arbetsmiljö

Upptäck hur våra tjänster transformerar din arbetsplats till en källa till välmående och framgång.

Hands on arbete

 • Extern resurs inom arbetsmiljöarbetet
 • Kartläggning av arbetsmiljöproblem
 • Skyddsronder
 • Sätta er nya arbetsmiljöstrategi Igångsättning av det systematiska. arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomi -genomgång – hjälpmedel
 • Coachning och hälsofrämjande ledarskap

Rådgivning

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppdatering nya regler på arbetsmiljöområdet
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Skriftliga säkerhetsrutiner och övrig dokumentation
 • Policydokument som mobilpolicy, rökpolicy m.m.
 • Utformning av arbetsmiljöplaner
 • Kris- och konflikthantering

Utbildningar

En sund och säker arbetsmiljö är inte bara en rättighet enligt Arbetsmiljölagen, den är också en grundläggande förutsättning för att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Med ny kunskap kan man utvecklas både i arbetslivet och privat! Våra kurser och utbildningar anpassas alltid efter ditt företags behov och passar alla i organisationen, från chefer till medarbetare.

Framtidens arbetsmiljö: Friskare, gladare och mer produktiva team

Känner du att stress och ohälsa underminerar ditt teams potential? Är du orolig över hur arbetsmiljön påverkar era resultat?

Vi förstår din oro. Vid AIRHälsan är vi dedikerade till att adressera dessa bekymmer genom skräddarsydda lösningar som främjar välbefinnande och produktivitet. Med vår expertis inom arbetsmiljö och hälsa kan vi hjälpa dig att skapa en arbetsplats där stress och ohälsa minimeras, och där varje individ kan blomstra och bidra till ert teams fulla potential.

Stärk Organisationens Kärna:

Arbetsmiljöarbetets Roll för Hälsa och Produktivitet

Organisationshälsa

Våra expertutvärderingar och skräddarsydda program fokuserar på att bygga en stark organisationshälsa, vilket leder till ökad motivation, minskad frånvaro och en mer engagerad personalstyrka.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Genom strategisk planering och implementering av hälsofrämjande initiativ skapar vi arbetsplatser som inte bara förebygger ohälsa utan också aktivt bidrar till medarbetarnas fysiska och psykiska välmående.

Fördelar

Fördelarna med att investera I arbetsmiljön och organisationshälsan är många men vad sägs om, förbättrad produktivitet, ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning, starkare företagskultur?

Vill du prata med oss?

På AIRHälsan strävar vi efter att skapa en framtid där arbetsplatser inte bara är platser där människor går för att arbeta, utan platser där de trivs, växer och blomstrar. Vi tror på kraften i en hälsofrämjande arbetsplats, där hälsa och produktivitet går hand i hand för att skapa en harmonisk och framgångsrik arbetsmiljö.

Kontakta oss