Välkommen till en

hälsosam arbetsplats

Våra tjänster

Skapa hälsosamma arbetsplatser

Ledarskap

 • Ledarskapets roll för en hälsofrämjande arbetsplats
 • Vårt perspektiv på ledarskap
 • Interimsledarskap
Läs mer

Arbetsmiljö

 • Hands on arbete
 • Rådgivning
 • Utbildningar
Läs mer

Utredning & kartläggning

 • Utredningar: För att lösa komplexa problem
 • Kartläggningar: Förstå er resa
 • Genomlysningar: Lysa upp vägen framåt
Läs mer

Balans i tid

 • Rapportering genom att fylla i färg
 • Veckovis statistik
 • AIRHälsan fångar upp signaler
 • Stöd & rådgivning
Läs mer

Organisationsutveckling

 • Riskbedömning och förebyggande åtgärder
 • Ergonomisk rådgivning för att förbättra arbetsstationer
 • Hantering av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker
 • Råd om lagar och regler inom arbetsmiljö
 • Strategier för att skapa en inkluderande och stödjande arbetskultur
Läs mer

Telefonrådgivning

 • Riskbedömning och förebyggande åtgärder
 • Ergonomisk rådgivning för att förbättra arbetsstationer
 • Hantering av arbetsrelaterad stress och psykosociala risker
 • Råd om lagar och regler inom arbetsmiljö
 • Strategier för att skapa en inkluderande och stödjande arbetskultur
Läs mer

Vill du prata med oss?

På AIRHälsan strävar vi efter att skapa en framtid där arbetsplatser inte bara är platser där människor går för att arbeta, utan platser där de trivs, växer och blomstrar. Vi tror på kraften i en hälsofrämjande arbetsplats, där hälsa och produktivitet går hand i hand för att skapa en harmonisk och framgångsrik arbetsmiljö.

Kontakta oss