Välkommen till AIRHälsan och den moderna företagshälsan!

AIRHälsan- Arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

Vårt mål är att minska risken för ohälsa i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

För vem? AIRHälsan arbetar heltäckande med organisationshälsa vilket innebär att ledningsgrupper, chefer, ledare och medarbetare i en organisation får en stödresurs kring frågor som rör arbetsmiljö, HR och hälsa.

Syftet? Huvudsyftet med AIRHälsan är att hjälpa människor i organisationer att hantera den sociala och organisatoriska arbetsförhållandena. Vi hjälper organisationer att förstå kopplingarna mellan verksamhetsfrågor eller organisationsfrågor, arbetsmiljö och hälsa.

Syftet med AIRHälsan är också att vi ska vara ett stöd och vara vägledande för organisationer som på allvar menar att personalen är den viktigaste resursen och som på ett reflekterade och systematiskt sätt vill koppla verksamhetsfrågor till arbetsmiljö- och hälsofrågor. Därför ligger vårt fokus på den organisatoriska arbetsmiljön och det hälsofrämjande perspektivet

Utbildningar

* Genomförs både online eller på plats. Bokas in efter överenskommelse

Våra tjänster

Vi på AIRHälsan har olika tjänster som kan hjälpa ditt företag och dina medarbetare att arbeta både förebyggande och rehabiliterande när det kommer till psykisk ohälsa.

Kartläggningar av
arbetsplatser och
arbetsmiljö

Rehabiliteringsstöd

Hjälp med styrdokument, riktlinjer, policyn och rutiner

Samtalsstöd

Anpassade utbildningar

Kom igång! Plan för hälsofrämjande arbetsplatser

Systematiska arbetsmiljöarbetet

HR-stöd

Livsstilsrådgivning