Välkommen till AIRHälsan och den moderna organisationshälsan!

AIRHälsan- Arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet

Vårt främsta uppdrag är att bidra till sunda och hållbara arbetsplatser.

Genom att både främja det friska och att kartlägga samt åtgärda risker skapas förutsättningar för en hälsosam arbetsplats med god arbetsmiljö. 

För vem? AIRHälsan arbetar heltäckande med organisationshälsa vilket innebär att ledningsgrupper, chefer, ledare och medarbetare i en organisation får en stödresurs kring frågor som rör arbetsmiljö, HR och hälsa.

Syftet? Huvudsyftet med AIRHälsan är att hjälpa människor i organisationer att hantera den sociala och organisatoriska arbetsförhållandena. Vi stöttar organisationer i alla delar inom arbetsmiljöområdet och är en viktig del i att det systematiska arbetsmiljöarbetet är levande och att chefer får stöttning i dessa frågor.

Syftet med AIRHälsan är också att vi ska vara ett stöd och vara vägledande för organisationer som på allvar menar att personalen är den viktigaste resursen och som på ett reflekterade och systematiskt sätt vill koppla verksamhetsfrågor till arbetsmiljö- och hälsofrågor. Därför ligger vårt fokus på den organisatoriska arbetsmiljön och det hälsofrämjande perspektivet

Utbildningar

* Genomförs både online eller på plats. Bokas in efter överenskommelse

Våra tjänster

Vi på AIRHälsan har olika tjänster som kan hjälpa ditt företag och era chefer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kartläggningar av arbetsplatser och
arbetsmiljö

Rehabiliteringsstöd

Hjälp med styrdokument, riktlinjer, policyn och rutiner

Samtalsstöd

Anpassade utbildningar

Kom igång! Plan för hälsofrämjande arbetsplatser

Systematiska arbetsmiljöarbetet

HR-stöd

Livsstilsrådgivning