Vår metod

Få insikt och lägg fokus på rätt saker!

Arbetslivet har förändrats och därmed behöver företagshälsovården och dess leveranssätt också utvecklas och moderniseras. Därför arbetar AIRHälsan med en App som hjälper oss att i realtid kunna följa det som händer och sker på arbetsplatserna och på så sätt också kunna vara ett främjande och förebyggande stöd till just din verksamhet.
Vi tror på att engagemang och välmående är A och O i en organisation. Med hjälp av Balans i Tid får du stöttning hela vägen, från att förstå hur era medarbetare mår, till att skapa dialog, skapa förändring och visa resultat.

Er verksamhet är vår utgångspunkt. AIRHälsan arbetar utifrån 3 olika nivåer med arbetsmiljön och hälsan på er arbetsplats.

  • Organisationsnivå
  • Gruppnivå
  • Individnivå

Och med följande områden

  • Arbetsmiljö  
  • Hälsa/ohälsa

Genom att förstå hur dessa nivåer kan påverka varandra, både i hälsa och ohälsa kan vi i tidigt skede fånga upp signaler på ohälsa och behov av insatser. Desto tidigare vi upptäcker att någon mår dåligt eller något inte står rätt till på arbetsplatsen, desto snabbare kan vi sätta in åtgärder.

Arbeta med arbetsmiljön i realtid

Arbeta hälsofrämjande genom att hela tiden veta hur din personal mår och sätt in relevanta åtgärder.

Genom enkla knapptryck kan rapportera sin nuvarande upplevda situation i arbetsmiljön och vi på AIRHälsan kan tidigt fånga upp de olika behov samt föreslå kvalificerade åtgärder.

Det är med hjälp av Balans i Tid som du som medarbetare och chef kan få en tydlig överblick över er arbetsmiljö och organisationens mående

Så här funkar det

Det är med hjälp av Balans i Tid som du som medarbetare och chef kan få en tydlig överblick över er arbetsmiljö och organisationens mående

Dina medarbetare rapporterar sin nuvarande upplevda situation i arbetsmiljön i Balans i Tid

Verksamheten får veckovisa rapporter med statistik som visar hur arbetsplatsen mår och genom historik hur den utvecklas. Tillsammans med veckorapporten ger AIRHälsan råd och rekommendationer kring behov av insatser, både på medarbetar- och chefsnivå.

AIRHälsan fångar snabbt upp signaler på ohälsa och behov av insatser. Desto tidigare vi upptäcker att någon mår dåligt eller något inte står rätt till på arbetsplatsen, desto snabbare kan vi sätta in åtgärder.

Om AIRHälsan identifierar behovet, inleder vi en kontakt med medarbetare för uppföljning. Dina medarbetare kan också kontakta AIRHälsan när de behöver hjälp, till exempel om de är stressade, nedstämda eller mår dåligt av andra anledningar samt vid arbetsrättsrelaterade frågor.

AIRHälsan ger rådgivning och föreslår individanpassad insats om behovet finns*.

(*) Rådgivning leder ofta till förslag på åtgärder. Dessa åtgärder måste alltid godkännas av närmaste chef innan vi sätter in åtgärden, och då betalar man timpris för den specifika åtgärden.