Systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen innebär att medarbetare har rätt till en bra arbetsmiljö, och att sjukdomar och olycksfall i arbetet måste förebyggas och undvikas. Arbetsförhållanden ska anpassas efter medarbetarens förutsättningar och vid längre sjukskrivningar ska hjälp erbjudas för att medarbetaren ska kunna börja arbeta igen.

AIRHälsan hjälper arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda genom att stödja arbetsgivaren i arbetet med att skapa en bättre arbetsmiljö, erbjuda friskvård samt utbildning. Vi är en viktig resurs och ett stöd för er arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa och i det rehabiliterande arbetet.

Vill du veta mer om Systematiska arbetsmiljöarbetet. Kontakta gärna oss