Samtalsstöd

När en medarbetare eller chef känner sig stressad, har ångest eller inte mår bra på grund av till exempel arbetssituationen, sin privata situation, en kris eller ett trauma kan stödjande samtal vara ett effektivt sätt att komma vidare. Samtal kan även vara ett stöd för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbetet.

Vårt samtalsstöd sker alltid digitalt.

Vill du veta mer om Samtalsstöd. Kontakta gärna oss