Rehabiliteringsstöd

Ett rehabiliteringsärende kan bli en lång process. Det är därför viktigt att rehabiliteringen görs på rätt sätt för att underlätta medarbetarens återgång i arbetet. Frågorna är ofta många och vi på AIRHälsan hjälper dig som chef och din medarbetare genom hela eller delar av rehabiliteringsprocessen.

Ibland behöver en medarbetare bli sjukskriven för att kunna återhämta sig. Vi har lång erfarenhet av både sjukskrivning och rehabilitering och vet att det är lättare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför ska arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ge goda förutsättningar för arbetstagaren att komma tillbaka.

För att uppnå goda resultat är det viktigt med samverkan och delaktighet där arbetsgivaren, arbetstagaren, skyddsombudet, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan med flera samverkar för att finna goda lösningar. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering bör betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och organiseras i enlighet med det. Ansvaret ligger hos arbetsgivarens att hjälpa en anställd som är sjukskriven och som behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet.

Vi hjälper dig som chef och din medarbetare genom hela eller delar av rehabiliteringsprocessen, välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Vill du veta mer om Rehabiliteringsstöd. Kontakta gärna oss