Livsstilsrådgivning

AIRHälsan erbjuder livsstilsrådgivning till era medarbetare. Genom livsstilsrådgivning får medarbetarna möjlighet att utveckla sin hälsa på flera olika plan. Exempelvis arbetar vi med motion, kostrådgivning, stresshantering och mental träning.

Livsstilsrådgivningen kan ske både individuellt och i grupp. Innan vi startar börjar vi alltid med en nulägesanalys av individen/gruppen för att skapa oss en bild av vilka delar som kan utvecklas. Därefter arbetar vi vidare med ert önskade läge och hur dagens förutsättningar ser ut. Genom en tät dialog med individen/gruppen och er verksamhetsledning skapas en hållbar förändring som gynnar såväl verksamheten som den anställde. Tjänsten är individanpassad och används för att kunna bibehålla eller förbättra sin hälsa.

Vill du veta mer om Livsstilsrådgivning. Kontakta gärna oss