AIRHälsan Onlinekurser
AIRHälsan Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

Onlinekurs för
chefer & ledare

AIRHälsans onlinekurser i hälsofrämjande arbetsplatser riktar sig till chefer och ledare som vill implementera ett hälsofrämjande arbetssätt i sin organisation.

Rekommenderade utbildningar inom arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap riktade till chefer, ledare, HR samt skyddsombud.


#1 Grundkurs i hälsofrämjande arbetsplatser

AIRHälsans onlinekurs i Hälsofrämjande arbetsplatser i praktiken är en grundutbildning som riktar sig till dig som är chef och ledare och vill implementera ett hälsofrämjande arbetssätt i din organisation. Under denna kurs får du följa med oss när vi djupdyker i ämnet hälsofrämjande arbetsplatser.

Onlineutbildningen tar upp vad hälsofrämjande arbetsplatser är för något, vad det innebär att arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt och hur man omsätter det i praktiken ute i organisationerna.

Denna kurs är inte enbart en teoretisk kurs utan tar även upp praktiska råd och tips taget från verkliga cases. Du som chef/ledare har också möjlighet att boka in handledningstider vid 3 olika tillfällen.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till chefer som redan förstår vikten av hälsofrämjande ledarskap men som behöver hjälp med att konkretisera och omsätta metoden i praktiken. Kursen riktar sig även till företagare, HR och skyddsombud. Kursen riktar sig även till chefer/ledare som är nya i sitt ledarskap och vill ha konkreta kunskaper om hur man kan leda en verksamhet.

Följande frågeställningar kommer att besvaras under kursens gång:

 • Vilka utmaningar ställs man inför i praktiken?
 • Hur interagerar man med ledningen, fackliga representanter, HR samt medarbetarna?
 • Vilka olika myndigheter kan man ta hjälp av och hur går man tillväga?

Målsättning

Målet med kursen är att ge chefer/ledare både teoretiska och praktiska kunskaper i implementeringen av hälsofrämjande arbetsplatser men även i att kunna konkretisera och omsätta metoden i praktiken.

Kursens innehåll

Varje kapitel avslutas med reflektioner och en Quiz

Kapitel 1

 • Introduktion till hälsofrämjande arbetsplatser
 • En guide i hälsofrämjande förändringsarbete
 • Grundstenarna i det hälsofrämjande arbetet

Kapitel 2

 • Hälsa och välbefinnande
 • Det hälsofrämjande ledarskapet
 • Det hälsofrämjande medarbetarskapet
 • Case - kommunikation

Kapitel 3

 • Hälsoarbetet och lönsamhet
 • Hälsoekonomi
 • Ekonomiska stöd för dig som arbetsgivare
 • Case - gruppdynamik

Kapitel 4

 • Fånga tidiga signaler på ohälsa
 • Psykisk ohälsa
 • Att förebygga sjukfrånvaro
 • Case - psykisk ohälsa

Avslutning

 • Boka dina handledningstider

Övrig information om kursen

Giltighetstid för kursen

6 - 7 månader beroende på om du går både grundkursen och fördjupningskursen.

Utbildningstid

Valfritt. Du tar dig igenom kursen i din egen takt men hela grundkursen motsvarar två heldagars utbildning.

Kursdatum

Löpande, distans/online.

Pris

Vi skräddarsyr våra kurspriser för att bemöta din förfrågan på bästa sätt. Var snäll och lämna en intresseanmälan så återkommer vi till dig inom kort.


Har du frågor angående denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig för ett kostnadsfritt samtal.

#2 Fördjupningskurs i hälsofrämjande arbetsplatser

AIRHälsans onlinekurs Fördjupningskurs i hälsofrämjande arbetsplatser är den andra kursen i resan mot att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.

I denna fördjupningskurs får du som chef ta del av hur du konkret kan implementera det hälsofrämjande arbetet genom hela din organisation. Här får du också ta del av genomförandeprocessen, steg för steg mot en hälsofrämjande arbetsplats.

Här får du ta del av praktiska råd och tips samt möjligheten att ta del av exempeldokument som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Målgrupp

Fördjupningskursen riktar sig till dig som chef/ledare, företagare, HR och skyddsombud som har gått AIRHälsans grundkurs i hälsofrämjande arbetsplatser och har fått med dig grunderna i hälsofrämjande arbetsplatser.

Följande frågeställningar kommer att besvaras under kursens gång;

 • Hur ser genomförandeprocessen ut?
 • Hur arbetar man på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.
 • Vilka bör vara med genom hela processen?
 • Vilka olika aktiviteter bör finnas med?

Målsättning

Målet med fördjupningskursen är att ge dig som chef/ledare de nödvändiga verktygen för att kunna implementera ett hälsofrämjande arbetssätt i din verksamhet.

Kursens innehåll

Varje kapitel avslutas med reflektioner och en Quiz

Kapitel 1

 • En hälsofrämjande arbetsplats, vad betyder det?
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet och hälsoklimat

Kapitel 2

 • Att arbeta systematiskt med hälsofrämjande aktiviteter
 • Vad har ledningen för roll i förändringsarbetet?
 • Förändringsprocessen
 • Definition av organisatoriska begrepp med fokus på hälsofrämjande

Kapitel 3

 • Implementeringsprocessen
 • Kom igång! Plan för hälsofrämjande arbetsplatser
 • Framgångsfaktorer för hälsofrämjande arbetsplatser

Kapitel 4

 • Uppföljning och utvärdering av processer
 • Hälsoekonomisk uppföljning och analys

Övrig information om kursen

Giltighetstid för kursen

6 - 7 månader beroende på om du går både grundkursen och fördjupningskursen.

Utbildningstid

Valfritt. Du tar dig igenom kursen i din egen takt men hela grundkursen motsvarar två heldagars utbildning.

Kursdatum

Löpande, distans/online.

Pris

Vi skräddarsyr våra kurspriser för att bemöta din förfrågan på bästa sätt. Var snäll och lämna en intresseanmälan så återkommer vi till dig inom kort.


Har du frågor angående denna utbildning?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig för ett kostnadsfritt samtal.