Konflikthantering

AIRHälsan har lång erfarenhet av att utreda och hantera konflikter. Därför vet vi att konflikter kan vara känsliga att hantera som chef samt att det kan vara svårt att veta hur du ska agera i en konfliktsituation. Konflikter kan vara en källa till ohälsa och som arbetsgivare har man skyldighet att förebygga och åtgärda.

Behöver din organisation hjälp att hantera en konflikt i er organisation? AIRHälsan hjälper er att medla och att vara en neutral part i konflikthanteringsprocessen.

Vill du veta mer om Konflikthantering. Kontakta gärna oss