Konflikthantering

Det är vanligt att medarbetare uttrycker frustration i sin medarbetargrupp och inte direkt till chefen eller ledningen, och att medarbetare bara pratar med sina närmaste kollegor om det som de inte tycker fungerar. Det är också vanligt att denna frustration stannar inom arbetsgruppen.

Frustration har en tendens att smitta av sig till andra kollegor, vilket i sin tur lätt leder till ett osunt arbetsklimat för alla inom en organisation. Konflikter kan vara en källa till ohälsa och som arbetsgivare har man skyldighet att förebygga och åtgärda.

Behöver din organisation hjälp att hantera en konflikt i er organisation? AIRHälsan hjälper er att medla och att vara en neutral part i konflikthanteringsprocessen.

Vill du veta mer om Konflikthantering. Kontakta gärna oss