Kom igång! Plan för hälsofrämjande arbetsplatser

För att lyckas skapa en hälsofrämjande arbetsplats är det viktigt att du först och främst utgår från att förändringsarbetet är en process, och som kräver att det finns en tydlig idé som sedan omvandlas till mål, strategier och ett genomförande där resultat följs upp och utvärderas.

Det är även viktigt att det finns kompetens inom organisationen som vet vad som påverkar hälsa, vad som utgör friskfaktorer i arbetslivet och/eller vad man kan göra för att främja arbetsrelaterad hälsa. De aktiviteter som genomförs bör dessutom bygga på de behov som finns i organisationen, och på de mål man formulerar tillsammans.

 

Vi vet att det är många bitar som behöver falla på plats, och vi vet att även chefer behöver stöd i sitt ledarskap ibland. Att få rätt hjälp med rätt kompetens är viktigt för att chefer och ledare ska kunna skapa goda förutsättningar till sina medarbetare.

Vill du veta vad vi kan göra för dig som chef eller medarbetare? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal eller möte.

Vill du veta mer om Kom igång! Plan för hälsofrämjande arbetsplatser. Kontakta gärna oss