Kartläggningar av arbetsplatser och arbetsmiljö

Kartlägg och analysera din arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv!

Genom att kartlägga er arbetsmiljö kan vi hjälpa er med till exempel den arbetsrelaterade ohälsan både på individnivå och gruppnivå. På så sätt kan vi hitta åtgärder för att förebygga skador och främja hälsan på er arbetsplats.

Att kartlägga en arbetsplats kan ge er verksamhet nya insikter för en säkrare och hälsosam arbetsmiljö.

Kartläggningarna kan göras både på den fysiska, psykosociala eller den ergonomiska arbetsmiljön.

Vårt mål är att alltid arbeta individanpassat samt att arbeta med en snabb återgång till arbetet. Vi är dessutom en av Försäkringskassan godkänd aktör vilket innebär att företagare kan få tillbaka upp till 200,000 kr per år när vi anlitas.

Vill du veta mer om Kartläggningar av arbetsplatser och arbetsmiljö. Kontakta gärna oss