Hem/Våra tjänster/Rehabilitering/Kartläggningssamtal

Kartläggningssamtal

Kartläggningssamtal

Vi kallar det för AIRKartläggningen! Den syftar till att kartlägga de faktorer som påverkar ohälsa hos individer med upprepad korttidsfrånvaro, som är sjukskrivna eller som riskerar en sjukfrånvaro.

Syftet är även att ge arbetsgivaren ett underlag för att i tidigt skede sätta in rätt åtgärder som är individanpassade. Alltid med målet att återgå till arbetet. AIRKartläggningen hjälper även till att klargöra hur arbetssituationen ser ut för den anställde och kan på så sätt användas för att anpassa arbetet eller för att användas som underlag för fortsatt diskussion mellan chef och medarbetare.

Vår kartläggning har stort fokus på det friska hos individen och avser att kartlägga medarbetarens upplevda situation. Efter genomförd kartläggning får din medarbetare ta del av en dokumenterad sammanfattning som beskriver nuläget och som ger förslag på relevanta åtgärder som kan bidra till individens välmående.

Kartläggningen sker i samtal med medarbetaren och återkoppling till chef och medarbetare, med dokumentation, ingår.

Tillbaka till Rehabilitering