Hälsa

Hälsa

Vi på AIRHälsan hjälper organisationer och dess individer att skapa bättre och friskare förutsättningar i det personliga utvecklingsarbetet. Vi anser att balans mellan arbete och privatliv, mellan arbete och återhämtning, hjälper individer att skapa en meningsfull vardag och på så sätt rusta sig för livet! Vi har därför olika tjänster som faller inom ramen för både förebyggande och rehabiliterande insatser.

Var med oss i arbetet för att sänka sjukfrånvaron!

För att i ett tidigt skede kunna hitta bidragande orsaker till ohälsa har AIRHälsan tagit fram en omfattande kartläggning som erbjuds i ett inledande skede. Vår kartläggning har stort fokus på det friska hos individen och avser att kartlägga medarbetarens upplevda situation. Efter genomförd kartläggning får din medarbetare ta del av en dokumenterad sammanfattning som beskriver nuläget och som ger förslag på relevanta åtgärder som kan bidra till individens välmående.

Kartläggningen sker i samtal med medarbetaren och återkoppling till chef och medarbetare, med dokumentation, ingår.