Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Behöver du hjälp med att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? AIRHälsan är en viktig resurs och ett stöd för er arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa.

Psykisk ohälsa kan te sig olika beroende på individen, men depression, ångest, fobier, missbruksproblem, sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och andra stressrelaterade problem är vanliga. Forskning och studier visar att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar. Vi ser att behovet av förebyggande insatser är stort. Vi vet också att arbetsgivare oftast sätter in åtgärder för sent, först då ohälsan redan uppstått.

Vi på AIRHälsan har olika tjänster som kan hjälpa ditt företag och dina medarbetare att arbeta både förebyggande och rehabiliterande när det kommer till psykisk ohälsa. Se vidare under våra tjänster i kategorin Hälsa för mer information.

Tillbaka till Arbetsmiljö