Hem/Våra tjänster/Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Rätt förutsättningar skapar arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra, vilket ger hållbara resultat.

Arbetsmiljö inbegriper allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön. Arbetet kan ge tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Den viktigaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet.

Viktiga aktörer i arbetsmiljöarbetet är chefer, skyddsombud och företagshälsovården. För att kunna ha ett bra arbetsmiljöarbete är det viktigt att ha bra kunskaper inom området. AIRHälsan hjälper ditt företag att skapa hållbara relationer och tillsammans kan vi bidra till en frisk arbetsplats.