https://kurs.airhalsan.se/kurser/halsoframjande-arbetsplatser-grundkurs/content/

Denna kurs är första delen av två där vi kommer att gå igenom både vad hälsofrämjande arbetsplatser är för något, vad det innebär att arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt och hur man omsätter det i praktiken ute i organisationerna.

Utbildningen är inte enbart en teoretisk kurs utan tar även upp praktiska råd och tips taget från verkliga situationer i arbetslivet. Kursen riktar sig främst till chefer som redan förstår vikten av hälsofrämjande ledarskap men som behöver hjälp med att konkretisera och omsätta metoden i praktiken.

Följande frågeställningar kommer att besvaras under kursens gång:

  • Vilka utmaningar ställs du inför i praktiken?
  • Hur interagerar du med ledningen, fackliga representanter, HR samt medarbetarna?
  • Vilka olika myndigheter kan du ta hjälp av och hur går det till?