Hem/Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på AIRHälsan AB
1 januari 2021

För AIRHälsan AB är personlig integritet viktigt, både för våra kunder och de individer som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vi är också måna om att beskriva till vilka tredjepartsleverantörer som personuppgifter kan komma att överföras till för vår räkning och till vilka andra aktörer som personuppgifter kan överföras.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom AIRHälsan AB:s verksamhet är AIRHälsan AB personuppgiftsansvarig. Org.nr: 559251-0365. Adress: Svärmaregatan 3, 60361 Norrköping.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du ger oss ett uppdrag för din egen eller för någon annans räkning eller på något annat vis interagerar med oss samlar vi in vissa av dina personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter samt övriga uppgifter som du tillhandahåller oss med. Dessa personuppgifter kommer från våra uppdragsgivare och kunder, från din arbetsgivare, eller andra allmänt tillgängliga källor i form av publicerat material (tidningsartiklar, offentliga inlägg på sociala medier och dylikt). 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt uppdragsavtal med dig samt för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska journaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta ägaren för AIRHälsan AB som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Namn: Maria Marin
Adress: Svärmaregatan 3, 603 61 Norrköping
Telefonnummer: 0707-261095
E-postadress: maria@airhalsan.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.