Hem/Info/För medarbetare

För medarbetare

För medarbetare

Ibland kan även du som medarbetare eller privatperson vilja ha hjälp av en fristående och oberoende part för att ta dig ur en svår situation.

”Psykisk ohälsa kan nog ha många orsaker. I mitt fall bar jag med mig jobbiga minnen från en tidigare arbetsplats som fungerade dåligt, och det påverkade både mitt privatliv och min insats på min nuvarande arbetsplats. Jag hade gett upp hoppet om att kunna fungera ”normalt” igen, men fick kontakt med AIRHälsan. Värdet av att få prata med någon som bara lyssnade, och sedan kunde hjälpa mig komma upp på banan igen, var enormt. Och min nuvarande arbetsgivare är nöjd!”

Vi på AIRHälsan arbetar också för dig som medarbetare, oavsett om det gäller en situation på jobbet eller privat, när det påverkar din arbetsglädje. Kontakta oss, och låt oss hjälpa dig!

Av AIRHälsan kan du få hjälp med arbetsplatsrelaterade frågor snabbt och smidigt. Vi arbetar med

  • HR – Frågor gällande dina rättigheter och skyldigheter som anställd, konflikter med arbetsgivaren eller medarbetare.
  • Hälsa och livsstil – Rådgivning kring kost och träning, livsstil och rehabiliteringsmedicin.
  • Psykisk ohälsa – Stödsamtal, mental träning och stresshantering för psykisk ohälsa både på arbetet och privat.

5 varningssignaler för psykisk ohälsa!

  • Sömnstörningar
  • Koncentrationssvårigheter och dåligt minne
  • Kroppsliga symptom, exempelvis värk i kroppen, stelhet och spänning
  • Svårt med vila och återhämtning
  • Upplevd tidspress

Hos oss får du rådgivning kring psykisk ohälsa, livsstil eller arbetsrelaterade frågor. Vi finns här för att lyssna och hjälpa dig genom din upplevda situation.