Hem/Info/För arbetsgivare

För arbetsgivare

För arbetsgivare

Missa inte våra utbildningar inom hälsofrämjande arbetsplatser!

Det hälsofrämjande ledarskapet.

Ledarskapet är en viktig friskhetsfaktor för arbetslivet och kan ha stor påverkan på hela organisationen. Organisationer behöver ha medarbetare som vill, kan och orkar att arbeta. Det sistnämnda kan inte nås genom traditionella arbetsmiljöinsatser. Individer måste dessutom ta ett personligt ansvar för sin livsstil och därmed aktivt påverka ork och hälsa. Detta ställer också krav på ledarskapet och organisationen att de kan erbjuda en bra grund för att personalen ska kunna bevara eller förbättra sitt välbefinnande.

Ibland behöver även chefer och ledare stöttning i sitt ledarskap. Hur chefen har det kan påverka hur medarbetare får det. Vår hjälp till chefer kan vara i form av handledning, utredningar, olika slags utbildningar eller hjälp och stöttning i konflikter eller i rehabiliteringsarbete.

Att få rätt hjälp med rätt kompetens är viktigt för att chefer och ledare ska kunna skapa goda förutsättningar till sina medarbetare. AIRHälsan är en av Försäkringskassan godkänd leverantör. Det innebär att du som kund enbart betalar hälften av den totala kostnaden. De flesta av AIRHälsans tjänster faller inom ramen för det ekonomiska stödet som Försäkringskassan har.

Vi på AIRHälsan har kunniga och professionella konsulter som förstår kopplingen mellan organisation, individ och hälsa i arbetslivet. För mer information om våra specifika tjänster, klicka vidare på knapparna nedan.