HR-Stöd

Vi på AIRHälsan hjälper dig som chef med samarbetet och engagemanget i er organisation.

Vi ger råd och stöd i följande frågor:

  • Strategiska HR-frågor om organisation, ledarskap och medarbetarskap
  • Utveckla organisationens processer, metoder och strategier
  • Lagar och avtal inom arbetsrättsliga området
Vill du veta mer om HR-Stöd. Kontakta gärna oss