Hjälp med styrdokument, riktlinjer, policyn och rutiner

Har du koll på rutiner och Policys?

Om du som chef vill ha hjälp med att se över vad som fattas när det kommer till rutiner och policys gällande den psykosociala arbetsmiljön, kan AIRHälsan vara behjälpliga i det arbetet.

Vi hjälper dig och din verksamhet att bygga upp mål och rutiner för ert hälsoarbete och kan även hjälpa din verksamhet att implementera rutiner och riktlinjer inom till exempel rehabiliteringsprocessen

Vill du veta mer om Hjälp med styrdokument, riktlinjer, policyn och rutiner. Kontakta gärna oss